Burçlar

Geçmişten Günümüze Astrolojinin Tarihi Serüveni

Geçmişten Günümüze Astrolojinin Tarihi Serüveni! Astroloji, milattan sonra bin yüzlü senelerde, Endülüs üstünden batıya geçmektedir. Belhinin kitabı da, batı dillerine çevrilmek suretiyle okutulmaya başlanmaktadır.

Geçmişten Günümüze Astrolojinin Tarihi Serüveni! Milattan sonra bin üç yüzlü senelerde bu sefer Chaucer, astroloji üstüne yazılar kaleme almaktadır. Bundan sonra da astroloji popüler bir hal almaktadır. 1473 senesinde Astronomicon adlı klasik hale gelen eseri Marcus Manlius yazmaktadır. Batıda bu noktadan sonra bilimsel bir hakikati imiş gibi kabul görmeye başlamaktadır. Galileo ile Kepler gibi bilim insanlarının da astroloji ile uğraştığı bilinmektedir.

Bin yedi yüzlü senelere gelindiğinde Newton, Aristoteles fiziğini yıkmıştır. Dolayısıyla burçların dayandığı zeminde böylece yok olmuştur. Bilimselmiş gibi görülme de tamamıyla ortadan kaybolmaktadır. Artık akademi dünyası üstünde, bin yedi yüzlü senelerden sonra burçların ve astrolojinin sözde bilim olduğu düşüncesi hakim olmaktadır. Bugünkü ulaşılana çağdaş astrolojik, Batı ile İslam dünyasının ortak mirası konumundadır. Çin de yahut ta Orta Amerika’da görülen astroloji ise bambaşka bir haldedir.

Astronomi Açısından Astroloji ve Burçlar

Burçların anlaşılması için ilk önce astronomik kavram olan takımyıldızlarının ele alınması gerekmektedir. Aslında burç deyince takımyıldızı akla gelmektedir. Zira ikisi eşit değere sahiptir. Takımyıldızları ise antik çağda, insanların gökyüzüne bakarak yıldız guruplarını isimlendirilmesi sonucu oluşmaktadır. Bunlardan en meşhuru büyük ayı olarak isimlendirilen takımyıldızıdır. Bu şekli ayıya benzeten insanlar bu ismi vermektedir. Bu benzetme de kültürel bir olgu olarak karşılanmalıdır.

Astrolojide geçen burçların isimleri ise antik Yunan zamanındaki görülen takımyıldızlarından kalmıştır. Astrolojide ikiye ayrılan takımyıldızları, dolay kutupsal ve mevsimsel olarak iki gurupta değerlendirilmektedir. Dolay kutupsal takımyıldızları, kuzey kutbu etrafında dönmektedir ve bütün bir yıl gözükmektedir. Kuzey kutup yıldızı ile büyük ayı takımyıldızı buna örnek olarak verilmektedir.

Mevsimsel takımyıldızlar ise belli dönemlerde görülebilmektedir. Sadece belli bir tarih ve mevsimlerde ortaya çıkmaktadır. Orion, mevsimsel takımyıldızları arasında en meşhur olanıdır. Astrolojinin konusuna giren burçlara ismini veren takımyıldızları, mevsimsel takımyıldızlarıdır. Mevsimsel takımyıldızının bir alt dalı olan zodyak takımyıldızları ise burçları oluşturan takımyıldızları olarak anılmaktadır. Zaman zaman görünüp kaybolan bu yıldızlar ile burçlar, ilişkilendirilmektedir.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu